😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

Opublikowano 21.06.2024, 18:22
© Reuters.  Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję
WPPL
-

Warszawa, 21.06.2024 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 42,79 mln zł z zysku netto za 2023 r. oraz 17,21 mln zł z zysków zatrzymanych na dywidendę, co oznacza wypłatę 2 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 42 787 841,22 zł oraz kwotę 17 212 158,78 zł pochodzącą z zysków zatrzymanych z ubiegłych okresów:

a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości do 60 mln zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Zwyczajne walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 22 lipca, a dzień wypłaty dywidendy - na 26 lipca 2024 r., podano także.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 milionów Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska (WA:WPPL) Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.