💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Innospec: zyski oraz dochody lepsze od prognoz w Q3

Opublikowano 09.11.2022, 04:19
IXIC
-
IOSP
-

Investing.com - Notowana na giełdzie spółka: Innospec, podała swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał. Zyski były lepsze od prognoz, dochód spółki je przewyższył.

Zysk na akcję spółki (EPS) wyniósł w ostatnim kwartale 1,74$, podczas gdy dochód sytuował się na poziomie 513M$. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS w wysokości 1,42$, przy dochodzie o wartości 464,65M$.

W ciągu roku akcje spółki Innospec notują spadek 16%, zachowując się gorzej niż Nasdaq, który notuje spadek 32% wartości.

Również inne spółki z sektora: Materiały, przedstawiły swoje wyniki finansowe

Spółka: Air Liquide ADR podała wyniki finansowe za trzeci kwartał, wedle których EPS firmy wyniósł 0,5852$, przy dochodzie na poziomie 8,21B$. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS na poziomie 0,6056$ i dochodu w wysokości 7,25B$.

Vale ADR, to kolejna spółka, która podała swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Zyski były lepsze od prognoz. Spółka zakończyła trzeci kwartał z EPS wynoszącym 0,98$ i dochodem w wysokości 9,93B$. Analitycy pytani przez Investing.com oczekiwali EPS na poziomie 0,6671$ i dochodu w wysokości 10,74B$.

Bądź zawsze na bieżąco, dzięki kalendarzowi wyników spółek z całego świata na Investing.com.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.