😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich doszła do 2,5%

Opublikowano 12.12.2016, 11:34
© Reuters.  Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich doszła do 2,5%
GB10YT=RR
-
DE10YT=RR
-
US10YT=X
-
IT10YT=RR
-
FR10YT=RR
-
PT10YT=RR
-

Investing.com – Obligacje wyprzedają się w poniedziałek, przez co rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich wzrosła do powyżej 2,5%, po raz pierwszy od października 2014 roku.

Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich wzrosła do dzisiejszego maksimum 2,528%, po zamknięciu piątkowej sesji na poziomie 2,464%. Rentowność obligacji rośnie gdy ich ceny spadają.

Jest to wywołane niemal całkowitą pewnością, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w USA w środę, po raz pierwszy w tym roku.

Ponadto Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz producenci spoza niej, włącznie z Rosją, zawarli w niedzielę pierwsze od 2001 roku porozumienie o skoordynowanym obniżeniu produkcji ropy, wzbudzając spekulacje, że wyższe ceny ropy wywołają wzrost inflacji, co podniosło rentowność obligacji.

Równocześnie rentowność obligacji strefy euro również doszła do swoich najwyższych poziomów w tym roku.

Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich i francuskich obligacji 10-letnich doszła do 11-miesięcznego maksimum, do odpowiednio 0,422% i 0,922%.

Rentowność portugalskich 10-latek była na poziomie 4%, a włoskich 10-latek doszła do najwyższego poziomu od lipca 2015 roku.

Rentowność 10-letnich obligacji brytyjskich doszła do 1,5%, najwyższego poziomu od czasu, gdy odbyło się referendum Brexit, w czerwcu.

Amerykańskie obligacje wyprzedają się już trzech dni z rzędu, przed otwarciem giełd w USA. Amerykańskie aukcje obligacji 3-miesięcznych i 6-miesięcznych rozpoczną się o 17:30, a następnie o godz. 19:00 odbędzie się sprzedaż amerykańskich 3-latek i 10-latek.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.