💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Jobless claims w USA wzrosły do 219,000 w zeszłym tygodniu

Opublikowano 06.10.2022, 14:58
© Reuters.

Investing.com -- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła w zeszłym tygodniu, grożąc przerwaniem trzymiesięcznego trendu spadku liczby wniosków, który stworzył wrażenie wyjątkowej siły rynku pracy.

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o 29.000 z 190.000, do 219.000, najwyżej od pięciu tygodni, jak podał Departament Pracy.

Roszczenia ciągłe wzrosła również po raz pierwszy od pięciu tygodni, do 1,361 mln z 1,346 mln. Analitycy spodziewali się, że pozostaną one na mniej więcej niezmienionym poziomie.

Wcześniej grupa konsultingowa Challenger opublikowała dane wskazujące na znacznie wyraźniejszy dowód na ochłodzenie rynku pracy. Jej miesięczna ankieta dotycząca redukcji zatrudnienia w reprezentatywnym przekroju firm pokazała duży wzrost zwolnień do 29,989, pozostawiając ją wzrost o 67,6% w stosunku do roku ubiegłego.

Dane Challengera są zgodne z niepotwierdzonymi doniesieniami o zwolnieniach w sektorach detalicznym i technologicznym w okresie letnim, w którym wiele firm zostało zmuszonych do wycofania się z rynku, po tym jak zostały zaskoczone przez gwałtowną inflację która obniżyła popyt na produkty i usługi.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.