😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wells Fargo pozytywnie ocenia akcje US Bancorp, widzi 3% wzrost przychodów w tym roku

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 12.06.2024, 12:13
USB
-

W środę analityk Wells Fargo utrzymał rekomendację Overweight dla akcji U.S. Bancorp (NYSE:USB) ze stałą ceną docelową na poziomie 48,00 USD. Oczekuje się, że instytucja finansowa wykaże dodatnią dźwignię operacyjną w nadchodzącym roku, przy szacowanym wzroście przychodów o 3% i 1% redukcji wydatków.

Wyniki U.S. Bancorp są wspierane przez solidny segment konsumencki, charakteryzujący się zdrowymi wydatkami i stosunkowo wysokimi wskaźnikami płatności kartami. Jednak perspektywy komercyjne są bardziej powściągliwe, a wydatki normalizują się. Kontrast ten doprowadził do umiarkowanego wzrostu kredytów, bez zmian w prognozach firmy dotyczących przychodów, kosztów lub kredytów.

Analityk Wells Fargo podkreślił potencjał U.S. Bancorp w zakresie oszczędności wynikających z synergii fuzji, które powinny w pełni zmaterializować się w szacunkach na 2024 rok. Ponadto firma postawiła sobie za cel utrzymanie tej dynamiki w latach 2025 i 2026, prognozując roczny wzrost przychodów o 3% przy stabilnych kosztach.

Niedawne spotkanie U.S. Bancorp z dyrektorem generalnym podkreśliło zaangażowanie firmy w poruszanie się po obecnym krajobrazie finansowym. Firma aktywnie pracuje nad zrównoważeniem słabego wzrostu kredytów i utrzymaniem swoich wytycznych finansowych, zapewniając stabilność swoim interesariuszom.

Inwestorzy i akcjonariusze U.S. Bancorp (NYSE:USB) mogą oczekiwać, że spółka będzie kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia swoich celów finansowych. Dzięki stabilnej cenie docelowej i ratingowi Overweight od Wells Fargo, U.S. Bancorp pozostaje skoncentrowany na dostarczaniu pozytywnej dźwigni operacyjnej i efektywnym zarządzaniu wydatkami w nadchodzących latach.

W innych niedawnych wiadomościach U.S. Bancorp ogłosił znaczące zmiany w kierownictwie, promując Stephena Philipsona i Felicię La Forgię na rozszerzone role w dziale bankowości majątkowej, korporacyjnej, komercyjnej i instytucjonalnej.

Jednocześnie Gunjan Kedia został mianowany nowym prezesem U.S. Bancorp, koncentrując się na wspieraniu wzrostu i poprawie jakości obsługi klienta we wszystkich liniach biznesowych. Te strategiczne posunięcia mają na celu ulepszenie usług banku i ujednolicenie jego trzech głównych segmentów biznesowych pod jedną wizją przywództwa.

Analitycy z takich firm jak RBC Capital Markets i Barclays Capital Inc. przyznali pozytywne oceny dla U.S. Bancorp, odzwierciedlając optymistyczny pogląd na kondycję finansową banku i jego strategiczną pozycję. Ich prognozy sugerują wysoki oczekiwany dochód odsetkowy netto (NII) i przewidywany wzrost przychodów z opłat w 2024 roku.

W innych niedawnych wydarzeniach U.S. Bancorp z powodzeniem rozwiązał obawy regulacyjne, a Urząd Kontrolera Waluty zakończył nakaz zgody związany z kwestiami technologii i zarządzania ryzykiem operacyjnym. Rozwiązanie to wskazuje na skuteczne zarządzanie i usprawnienia operacyjne w banku.

Wreszcie, Rezerwa Federalna i inne wiodące amerykańskie organy regulacyjne planują wymagać od głównych banków utrzymywania wyższych poziomów kapitału, dążąc do sfinalizowania tych zasad do sierpnia. Jest to część trwających wysiłków mających na celu zapewnienie stabilności i odporności dużych instytucji finansowych.

InvestingPro Insights

W świetle niedawnej analizy przeprowadzonej przez Wells Fargo, kondycję finansową i pozycję rynkową U.S. Bancorp (NYSE:USB) można lepiej zrozumieć dzięki kluczowym wskaźnikom i wskazówkom InvestingPro. Z solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 60,05 mld USD i wskaźnikiem ceny do zysków (P/E) na poziomie 12,75, który dostosowuje się do 11,23, patrząc na ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., spółka jest znaczącym graczem w branży bankowej. Stopa dywidendy według najnowszych danych wynosi atrakcyjne 5,1%, co pokazuje zaangażowanie spółki w zwracanie wartości akcjonariuszom, o czym świadczy również historia podnoszenia dywidend przez 13 kolejnych lat i utrzymywania wypłat dywidend przez 54 kolejne lata.

Wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł 7,21%, co wskazuje na zdrowy wzrost przychodów. Jednak wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2024 r. wskazuje na spadek o 8,67% w ujęciu kwartalnym, co wymaga uwagi inwestorów monitorujących wyniki krótkoterminowe. Niemniej jednak analitycy przewidują rentowność w tym roku, popartą zyskiem brutto w wysokości 25,16 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. oraz marżą zysku operacyjnego na poziomie 31,49%.

Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dotyczące U.S. Bancorp, w tym analiza marż zysku brutto i pozycji spółki w branży bankowej. Aby dokładniej zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i podejmować świadome decyzje inwestycyjne, rozważ wykorzystanie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.