💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Fundacja Mastercard sprzedaje akcje spółki o wartości ponad 51 mln USD

Opublikowano 17.06.2024, 19:35
MA
-

W niedawnej transakcji z 14 czerwca Fundacja Mastercard, zidentyfikowana jako dziesięcioprocentowy właściciel Mastercard Inc (NYSE: NYSE:MA), sprzedała znaczną ilość akcji spółki. Fundacja pozbyła się 116 000 akcji po cenie 443,6333 USD za sztukę, o łącznej wartości ponad 51,46 mln USD.

Sprzedaż została ujawniona w zgłoszeniu regulacyjnym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po tej transakcji poinformowano, że Fundacja Mastercard nadal posiada znaczną ilość akcji Mastercard Inc, z 92 998 308 akcjami pozostającymi w jej posiadaniu.

Transakcja była zarządzana przez Mastercard Foundation Asset Management Corp, spółkę zależną należącą w całości do Mastercard Foundation, która pełni funkcję menedżera inwestycyjnego dla akcji posiadanych bezpośrednio przez fundację. W przypisie dołączonym do zgłoszenia, Mastercard Foundation Asset Management Corp zrzeka się jakiegokolwiek udziału w sprzedanych akcjach.

Inwestorzy często bacznie obserwują transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych, ponieważ mogą one dostarczyć cennych informacji na temat kondycji finansowej spółki i jej perspektyw na przyszłość. Sprzedaż przez Fundację Mastercard jest godna uwagi ze względu na duży wolumen akcji i znaczną wartość transakcji.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.