😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Fundacja Mastercard sprzedaje akcje Mastercard Inc o wartości 50,6 mln USD

Opublikowano 11.06.2024, 15:50
MA
-

W niedawnej transakcji Mastercard Foundation, znaczący akcjonariusz Mastercard Inc (NYSE: NYSE:MA), sprzedał część swoich udziałów w spółce. Sprzedaż, która miała miejsce 10 czerwca, objęła 113 000 akcji zwykłych klasy A Mastercard po cenie 447,8491 USD za akcję, co daje łączną kwotę około 50,6 mln USD.

Transakcja ta została ujawniona w formularzu 4 złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 11 czerwca. Zgodnie ze zgłoszeniem, po sprzedaży, pozostały udział Mastercard Foundation w spółce składa się z 93 446 308 akcji zwykłych klasy A.

Sprzedaż została przeprowadzona przez Mastercard Foundation Asset Management Corp (MFAM), spółkę zależną należącą w całości do Mastercard Foundation, która pełni funkcję menedżera inwestycyjnego dla akcji posiadanych bezpośrednio przez Fundację. Należy zauważyć, że MFAM zrzeka się jakiegokolwiek udziału w sprzedanych akcjach.

Inwestorzy i obserwatorzy rynku często zwracają uwagę na transakcje insiderów, takie jak ta, aby uzyskać sygnały dotyczące kondycji finansowej firmy i perspektyw na przyszłość. Jednak transakcje dokonywane przez dużych akcjonariuszy instytucjonalnych mogą być motywowane różnymi czynnikami, które niekoniecznie muszą odzwierciedlać pogląd insidera na obecne lub przyszłe wyniki spółki.

Akcje Mastercard Inc, notowane pod symbolem NYSE:MA, są obserwowane przez inwestorów, którzy śledzą ruchy i transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych i znaczących akcjonariuszy spółki, aby uzyskać wgląd w wyniki spółki i perspektywy osób mających dostęp do informacji poufnych.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.