💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Docelowa cena akcji Accenture obniżona przez Evercore ISI w związku z brakiem zysków

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 20.06.2024, 15:40
© Reuters
ACN
-

W czwartek Evercore ISI skorygował swoją perspektywę dla akcji Accenture plc (NYSE: NYSE:ACN), obniżając cenę docelową z 390,00 USD do 375,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji spółki.

Korekta nastąpiła po wynikach Accenture za trzeci kwartał roku obrotowego 2024, które były nieco niższe od oczekiwań. Skorygowany zysk na akcję (EPS) spółki w wysokości 3,13 USD był niższy od szacunków Evercore ISI i konsensusu odpowiednio o 0,05 USD i 0,01 USD.

Przychody Accenture za kwartał również okazały się o 1 punkt procentowy niższe zarówno od szacunków Evercore ISI, jak i konsensusu. Wynikało to z utrzymujących się słabych wydatków na uznaniowe usługi IT.

Pomimo tych braków, Accenture odnotowało znaczny wzrost liczby nowych rezerwacji o 26% rok do roku w walucie lokalnej, przy solidnym wskaźniku zaksięgowanych rachunków na poziomie 1,3 razy. Było to napędzane dobrymi wynikami w zakresie usług konsultingowych i zarządzanych, które odnotowały odpowiednio 1,1-krotny i 1,5-krotny wskaźnik book-to-bill.

Nowe rezerwacje firmy wskazują na solidny pipeline dużych transakcji transformacyjnych, które powinny przyspieszyć wzrost przychodów w roku podatkowym 2025, gdy kontrakty te zaczną generować przychody.

Prognozy Accenture na czwarty kwartał roku obrotowego 2024 przewidują, że przychody wyniosą od 16,05 mld USD do 16,65 mld USD, czyli nieco poniżej połowy konsensusu prognoz na poziomie 16,55 mld USD.

W odniesieniu do całego roku obrotowego 2024 Accenture skorygowało swoje prognozy wzrostu przychodów do przedziału od 1,5% do 2,5% w walucie lokalnej, w porównaniu z konsensusem prognoz na poziomie 1,9%.

Ponadto spółka skorygowała swoje prognozy EPS do przedziału od 11,85 USD do 12,00 USD, co jest poniżej konsensusu prognoz na poziomie 12,11 USD. Zrewidowane dane odzwierciedlają wyzwania stojące przed spółką w bieżącym roku obrotowym i wyznaczają scenę dla oczekiwań dotyczących wyników spółki w przyszłości.

W innych niedawnych wiadomościach Accenture, wiodący dostawca usług IT, prognozował roczny wzrost przychodów w przedziale od 1,5% do 2,5%, przewyższając oczekiwania rynku.

Wynika to z rosnącej popularności technologii sztucznej inteligencji i odzwierciedla zaufanie Accenture do swojej strategii biznesowej. W ramach strategicznej współpracy Accenture i firma L3Harris Technologies zajmująca się technologiami obronnymi dążą do przyspieszenia cyfrowego remontu L3Harris, wykorzystując doświadczenie Accenture w zakresie technologii cyfrowych.

Niedawne korekty analityków spowodowały, że Piper Sandler obniżył cenę docelową akcji Accenture, powołując się na wymagające środowisko popytu i szerszą niepewność gospodarczą, podczas gdy Stifel również skorygował cenę docelową spółki, przewidując potencjalne spadki przychodów.

Deutsche Bank utrzymał jednak stałą cenę docelową, spodziewając się, że prognoza wzrostu przychodów Accenture w całym roku 2024 zostanie skorygowana ze względu na słabe środowisko wydatków na IT.

Jeśli chodzi o zyski, Deutsche Bank przewiduje, że Accenture ogłosi przychody za trzeci kwartał roku obrotowego 2024 w wysokości około 16,56 mld USD i zysk na akcję w wysokości 3,17 USD.

Ostatnie wydarzenia w Accenture obejmują znaczące zmiany w kierownictwie, w tym nowe nominacje, takie jak Angie Park na stanowisko nowego dyrektora finansowego i Mauro Macchi na stanowisko dyrektora generalnego na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Firma była również aktywna w zakresie rozwoju biznesu, w tym przejęcia Teamexpat, specjalisty w zakresie oprogramowania wbudowanego dla branż zaawansowanych technologii.

InvestingPro Insights

Ostatnie wyniki Accenture i zaktualizowane prognozy Evercore ISI dotyczące akcji spółki można dalej kontekstualizować za pomocą spostrzeżeń InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 197,67 mld USD, Accenture notowane jest przy wskaźniku P/E na poziomie 25,57, który jest wyższy, biorąc pod uwagę krótkoterminowy wzrost zysków. Skorygowany wskaźnik P/E spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. wynosi 23,35, a wskaźnik PEG sugeruje, że inwestorzy płacą premię za wzrost na poziomie 16,02.

Warto zauważyć, że Accenture wykazał się odpornością w swojej polityce dywidendowej, podnosząc dywidendę przez 4 kolejne lata i utrzymując wypłaty przez 20 kolejnych lat - co świadczy o jego sile finansowej i zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Ponadto spółka notowana jest w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co może stanowić potencjalny punkt wejścia dla inwestorów, biorąc pod uwagę solidne wskaźniki księgowe i zdrowy portfel zgłoszonych transakcji.

Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i strategiczną pozycję Accenture, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje, w tym 13 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla ACN. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ oraz ulepszyć swoją strategię inwestycyjną dzięki kompleksowym danym i analizom ekspertów.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.