😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

BASF: zyski oraz dochody lepsze od prognoz w Q1

Opublikowano 29.04.2022, 14:10
DE40
-
BASFN
-

Investing.com - Notowana na giełdzie spółka: BASF, podała swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Zyski były lepsze od prognoz, dochód spółki je przewyższył.

Zysk na akcję spółki (EPS) wyniósł w ostatnim kwartale 2,7€, podczas gdy dochód sytuował się na poziomie 23,08B€. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS w wysokości 2,05€, przy dochodzie o wartości 22,81B€.

Po przedstawieniu raportu finansowego, akcje spółki BASF zanotowały niewielki ruch wielkości: 0,14% wartości i sytuowały się na poziomie 50,740€, w ciągu dnia.

W ciągu roku akcje spółki BASF notują spadek 17%, zachowując się gorzej niż DAX, który notuje spadek 11% wartości.

Również inne spółki z sektora: Materiały, przedstawiły swoje wyniki finansowe

Spółka: Linde PLC podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał, wedle których EPS firmy wyniósł 2,79€, przy dochodzie na poziomie 7,81B€. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS na poziomie 2,51€ i dochodu w wysokości 7,31B€.

Wacker Chemie, to kolejna spółka, która podała swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Zyski były lepsze od prognoz. Spółka zakończyła pierwszy kwartał z EPS wynoszącym 7,92€ i dochodem w wysokości 2,08B€. Analitycy pytani przez Investing.com oczekiwali EPS na poziomie 6,74€ i dochodu w wysokości 1,96B€.

Bądź zawsze na bieżąco, dzięki kalendarzowi wyników spółek z całego świata na Investing.com.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.