🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Bank Handlowy w Warszawie s.a. (BHW)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
111,00
+1,80(+1,65%)
Zamknięty
Wyniki BHW
Wysoka stopa dywidendy
Wartość godziwa
Zakres dzienny
109,20111,60
Zakres 52 tyg.
78,20119,60
Kupno/Sprzedaż
111,00 / 111,60
Zamknięcie
109,2
Otwarcie
109,2
Zakres dzienny
109,2-111,6
Zakres 52 tyg.
78,2-119,6
Wolumen
21.366
Przeciętny wol.
33.180
1-roczna zmiana
37,53%
Akcje w obrocie
130.611.162
Wartość godziwa
Odblokuj
Pasmo płatności dywidend
Odblokuj
Analitycy
Techniczna
Mocne sprzedaj
Sprzedaj
Neutralny
Kup
Mocne kup
Mocne sprzedaj

Użytkownicy obserwują także

108,00
RBW
-0,18%
30,50
WTN
-4,69%
28,90
AMB
+2,48%
65,00
DATP
-1,37%
8,310
COGP
+2,09%
Co dziś uważasz o BHW?
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
lub

Profil firmy Bank Handlowy w Warszawie s.a.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA to bank komercyjny z siedzibą w Polsce. Oferuje swoje produkty i usługi pod marką Citibank Handlowy. Bank prowadzi swoją działalność w dwóch segmentach: Bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz Bankowości detalicznej. Oferta Banku obejmuje zarządzanie środkami pieniężnymi, usługi handlowe, usługi skarbowe, finanse korporacyjne, instrumenty dłużne, kredyty konsorcjalne, strukturyzowane finansowanie transakcji handlowych, sekurytyzację, zarządzanie aktywami, wykupy menedżerskie i usługi doradcze w zakresie akwizycji, usługi powiernicze i usługi maklerskie. Ponadto, za pośrednictwem swoich spółek zależnych, Bank prowadzi działalność związaną z finansowaniem dostawców oraz inną działalnością leasingową, zarządzaniem funduszami emerytalnymi, świadczeniem usług ubezpieczeniowych oraz zarządzaniem portfelami papierów wartościowych. Podmiotem dominującym Banku jest Citibank Overseas Investment Corporation (COIC).

Sektor
Finanse
Pracownicy
2978
Rynek
Polska
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.