Z ostatniej chwili
Zamknij
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Zaktualizuj teraz

Teoria większego głupca - Greater Fool Theory

 

W kontekście inwestowania jest to koncepcja, która bazuje na założeniu, że dopóty dopóki na rynku znajdzie się inwestor, który zakupi aktywo po wyższej cenie, warto je nabyć – niezależnie od jego wartości wewnętrznej.

Po jednej stronie są inwestorzy, którzy bazują na nieracjonalnych przewidywaniach rynku, a po drugiej racjonalni - którzy wykorzystują lukę wiedzy tego wcześniej wspomnianego, kupując przewartościowane akcje i odsprzedając je ‘większemu głupcowi’.

W świecie konceptów taki mechanizm mógłby działać w nieskończoność, ponawiając transakcje kupna i sprzedaży akcji, tym samym windując ceny akcji. Jak jest jednak w rzeczywistości i kto okazuje się ‘największym głupcem’?

Mechanizm można obserwować zwłaszcza w przypadku akcji, wobec których rynek jest nastawiony pozytywnie, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w wynikach spółki. Inwestorzy są przekonani o możliwościach rozwoju spółki.

Podobne zachowanie inwestorów opisuje również Keynesowska koncepcja ‘konkursu piękności’. Poproszeni o wybór najpiękniejszej twarzy pośród fotografii, ludzie nie wyrażają własnej subiektywnej opinii, lecz próbują przewidzieć zdanie innych – wskazać cechy urody, które są w ich przekonaniu obiektywnie pożądane.

Podobnie, inwestorów cechuje inklinacja do oceny wartości akcji nie na podstawie własnych analiz, ale przez pryzmat panującej opinii ogółu – ich popularności.

Nasze aplikacje
PobierzApp store
Investing.com
© 2007-2022 Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
  • Zarejestruj się za darmo i otrzymaj:
  • Alerty w czasie rzeczywistym
  • Zaawansowane funkcje portfela
  • Możliwość personalizacji wykresów
  • Pełną synchronizację z aplikacją
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail